Produkty

Jaka powinna być odległość ogrodzenia od granicy działki sąsiada?

Choć budowa ogrodzenia nie jest obligatoryjna, to decydując się na płot okalający posesję, należy zastosować się do obowiązujących przepisów prawa budowlanego. W przeciwnym razie może nawet zdarzyć się tak, że zmuszeni zostaniemy do jego rozbiórki. Ważną kwestią jest np. odległość od granicy działki sąsiadującej z posesją. Jaka jest minimalna, czy można wybudować ogrodzenie w granicy działki? Wyjaśniamy!

Odległość ogrodzenia od granicy działki sąsiada a prawo

Ani prawo budowlane, ani nawet akty pokrewne nie precyzują tego, jaka powinna być minimalna odległość ogrodzenia od granicy działki sąsiadującej. W tej sytuacji należy kierować się prawem własności. Jeśli sąsiednia działka jest posesją prywatną, to – bez zgody właściciela – nie można w żaden sposób na nią wtargnąć, nawet niewielką częścią zabudowy, czyli np. właśnie ogrodzeniem.

Ogrodzenie musi więc zostać wybudowane w obrębie działki, która jest naszą własnością. Oznacza to, że nawet jego fundamenty nie mogą przekroczyć granicy działek, wobec czego nie można wznieść ogrodzenia w linii rozgraniczającej działki – nie mając na to stosownej, pisemnej zgody.

Odległość ogrodzenia od działki sąsiada w praktyce

W praktyce nie jest ważna odległość ogrodzenia od działki sąsiada – może ona być liczona nawet w milimetrach, ale żaden element ogrodzenia nie może znaleźć się na granicy działek ani jej przekroczyć! Jeśli mamy wątpliwości co do przebiegu granicy posesji, warto skorzystać z usług geodety.

Odległość ogrodzenia od granicy działki rolnej i budowlanej – czy są różnice?

Nie ma znaczenia, czy sąsiadująca z naszą posesją działka jest działką budowlaną, czy rolną – obowiązuje ta sama zasada. Możemy wznieść ogrodzenie, ale jedynie w granicy własnej działki, a nie w linii rozgraniczającej obie działki.

Natomiast budując ogrodzenie w bezpośrednim sąsiedztwie działki rolnej, na pewno warto poinformować o tym sąsiada. Oczywiście prawo budowlane określa warunki techniczne, które musi spełniać ogrodzenie (o czym za chwilę), ale często płot nawet w obrębie naszej działki może utrudniać prace rolne (np. koszenie), więc dobrze jest „dogadać” się w kwestii jego lokalizacji czy wykorzystanych do budowy materiałów.

Budowa ogrodzenia dokładnie w granicy działki

Oczywiście wielu inwestorów – z różnych względów – decyduje się wybudować płot w granicy działek. To możliwe i zgodne z prawem, jednak należy wcześniej uzyskać zgodę sąsiada na budowę ogrodzenia pomiędzy działkami – najlepiej na piśmie.

Warto odnieść się w tym wypadku do Art. 154 Kodeksu cywilnego:

§ 1.

Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy.

§ 2.

Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania.

Dotyczy to natomiast sytuacji, w której sąsiedzi postanowią wybudować wspólne ogrodzenie, które stanie dokładnie na granicy posesji i będzie je oddzielać. W takim wypadku koszty budowy oraz utrzymania ogrodzenia powinny być podzielone po równo, choć wszystko zależy od indywidualnych ustaleń.

Czy można wybudować ogrodzenie w granicy działek bez zgody sąsiada? Oczywiście, można, jednak trzeba liczyć się z konsekwencjami – za naruszenie prawa własności sąsiad może dochodzić swoich praw nawet w sądzie!

Odległość ogrodzenia od granicy drogi publicznej

Jeśli ogrodzenie posesji będzie bezpośrednio sąsiadować z drogą gminną, zastosować się trzeba do przepisów prawa, które jasno orzekają, że żaden element ogrodzenia nie może przekroczyć granicy działki, a już zwłaszcza – linii rozgraniczających ulicę.

Ponadto budowę ogrodzenia od strony drogi gminnej czy powiatowej trzeba zgłosić do organu administracji architektoniczno-budowlanej, nawet jeśli spełnia inne przesłanki, które zwalniają z tego obowiązku.

Ta zasada dotyczy także budowy ogrodzenia w bezpośrednim sąsiedztwie każdego innego elementu infrastruktury publicznej (takiego jak chodnik czy tory kolejowe).

  • Przed budową ogrodzenia warto sprawdzić plan zagospodarowywania przestrzennego. Pozwoli to uniknąć rozbiórki lub cofania ogrodzenia, jeśli w przyszłości planowane jest np. poszerzenie drogi.
  • Natomiast jeśli ogrodzenie znajduje się w sąsiedztwie skrzyżowania dróg, to trzeba liczyć się z tym, że prawdopodobnie koniecznie będzie „ścięcie” jego narożnika, aby zapewnić dobrą widoczność kierowcom.

Budowa ogrodzenia a bezpieczeństwo i komfort sąsiadów

Wróćmy jeszcze do ogrodzenia graniczącego z działką sąsiada. Mamy już jasność, że jeśli wybudujemy je w obrębie naszej działki, nie musimy mieć na to zgody sąsiada – takie ogrodzenie jest elementem zagospodarowania naszej działki i naszą własnością.

Na budowę ogrodzenia nie potrzebujemy zezwolenia (jedyny wyjątek to pozwolenie konserwatorskie – wymagane wtedy, gdy ogrodzenie będzie usytuowane w pobliżu np. budynku wpisanego do rejestru zabytków). Natomiast niekiedy sam fakt budowy ogrodzenia należy zgłosić we właściwym urządzenie:

  • jeśli ogrodzenie ma być wyższe niż 2,2 m,jeśli ogrodzenie sąsiaduje z drogą lub innym elementem infrastruktury.

Tego typu zezwolenie wydawane jest na zasadzie tzw. milczącej zgody. Jeśli w ciągu 21 dni urzędnicy nie wyrażą sprzeciwu, można przystąpić do prac.

Dodatkowo należy pamiętać o warunkach technicznych ogrodzenia, które są objęte regulacjami prawnymi. Należy do nich:

  • zachowanie prawidłowej szerokości furtki i bramy (odpowiednio 0,90 m i 2,4 m).
  • zapewnienie bezpieczeństwa ogrodzenia dla ludzi i zwierząt – poniżej wys. 1,8 m nie można umieścić na płocie żadnych ostro zakończonych elementów (np. grotów czy drutu kolczastego),

Budowa ogrodzenia a dobre relacje sąsiedzkie

Jeśli zależy nam na nawiązaniu lub utrzymaniu dobrych relacji sąsiedzkich, warto też zastanowić się nad tym, czy planowane ogrodzenie nie będzie w jakiś sposób zagrażać komfortowi sąsiadów. Może zdarzyć się tak, że masywny płot będzie rzucać cień na okna lub ogród sąsiada, co nie zawsze jest pożądaną sytuacją, lub ograniczać w jakiś sposób widoczność. Zawsze warto skonsultować „temat” i znaleźć rozwiązanie dobre dla obu stron.

Polargos od ponad 20 lat projektujemy i produkujemy nowoczesne ogrodzenia – w naszej ofercie każdy znajdzie rozwiązanie skrojone na miarę swojej posesji.

Zapraszamy!