Produkty

Jakie powinno być ogrodzenie farmy fotowoltaicznej?

Na farmę fotowoltaiczną składają się urządzenia i konstrukcje kosztowne i jednocześnie potencjalnie niebezpieczne dla ludzi czy zwierząt. Dlatego ogrodzenie farmy fotowoltaicznej ma jeden nadrzędny cel – przestrzegać i ograniczać próby przedostawania się na posesję. By tak było, musi mieć odpowiednią konstrukcję. Jak więc powinno wyglądać? Podpowiadamy!

Dlaczego ogrodzenie farmy fotowoltaicznej jest niezbędne?

Farma fotowoltaiczna to rodzaj elektrowni – znacząco już różni się od mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii montowanych na dachach budynków. Panele słoneczne w liczbie kilkudziesięciu, kilkuset sztuk to wielka instalacja elektrycznastwarza zagrożenie, a przynajmniej potencjalne, dla ludzi i zwierząt. Istnieje m.in. ryzyko porażenia: przewody i panele znajdują się pod napięciem prądu stałego.

Nieupoważnieni nie mogą mieć wstępu na tereny farmy fotowoltaicznej – to obiekt przemysłowy i trudno wyobrazić go sobie bez ogrodzenia. Poza samym już ryzykiem zagrożenia zdrowia czy życia sprzęt do zamieniania promieni słonecznych w energię jest sporo warty. Trzeba zapobiegać zniszczeniu mienia, kradzieży, chronić je przed ludźmi i dzikimi zwierzętami (zwłaszcza że farma słoneczne powstaje zwykle na terenach niezamieszkałych).

Czy budowę ogrodzenia farmy słonecznej reguluje prawo?

Budowę farmy słonecznej regulują przepisy polskiego prawa, m.in. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, także prawo energetyczne i budowlane, akty dotyczące udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie czy dokumenty traktujące o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W świetle prawa farma słoneczna to zespół techniczno-użytkowy, który musi zapewniać bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami ochrony środowiska. Składa się więc nie tylko z modułów fotowoltaicznych, urządzeń i instalacji elektrycznej, ale i z elementów infrastruktury – m.in. dróg wewnętrznych, ogrodzenia, oświetlenia, monitoringu.

Inwestorzy powinni uwzględnić ogrodzenie farmy już na etapie projektu – informacje o konstrukcji zamieszcza się w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia i we wnioskach o wydanie decyzji administracyjnych.

Budowę ogrodzenia ogółem reguluje natomiast prawo budowlane i akty pokrewne, w tym m.in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Znajdziemy w nim wytyczne dotyczące wymiarów i usytuowania płotu oraz kwestii bezpieczeństwa.

Jak powinno wyglądać ogrodzenie farmy fotowoltaicznej?

W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa ogrodzenie farmy słonecznej musi spełniać kilka wymagań w zakresie wysokości, konstrukcji, materiałów i dodatkowych zabezpieczeń. Zazwyczaj jednak projektuje się je indywidualnie dla każdej inwestycji, biorąc pod uwagę takie czynniki jak specyfika terenu i parametry instalacji.

Projekt ogrodzenia warto skonsultować ze specjalistą – niektóre wymagania mogą też zostać narzucone w procesie uzyskiwania pozwoleń.

  • Wysokość ogrodzenia. Ogrodzenie farmy powinno być na tyle wysokie, aby uniemożliwiać przedostanie się na jej teren ludzi i zwierząt. Jest to kwestia w dużej mierze indywidualna, jednak należy pamiętać, że dopiero od 1,8 m wys. na ogrodzeniu montuje się ostro zakończone dodatkowe zabezpieczenia.
  • Zabezpieczenia na ogrodzeniu. By uniemożliwić sforsowanie, ogrodzenie farmy wyposaża się w ostro zakończone elementy ochronne, takie jak np. drut kolczasty i zapora z drutu ostrzowego. Podczas zakupu przęseł warto się więc upewnić, że są wyposażone w tzw. odkosy, czyli wysięgniki do montażu drutu.
  • Trudna do sforsowania konstrukcja. Ogrodzenie powinno być nie tylko odpowiednio wysokie, ale także nie ułatwiać w żaden sposób wspinania się po nim. Nie może zawierać wystających dużych elementów, na których dałoby się postawić stopę, czy wygięć i poziomych elementów do podtrzymywania.
  • Monitoring farmy słonecznej. Farmy fotowoltaiczne są także oświetlane i obejmowane systemami monitoringu i kontroli dostępu – zwykle do montażu tych elementów służy właśnie ogrodzenie. Słupki montażowe do reflektorów i kamer zamówić warto razem z ogrodzeniem. Montaż będzie łatwiejszy.
  • Tablice ostrzegawcze na ogrodzeniu. Na ogrodzeniu farmy powinny też znaleźć się specjalne tabliczki informujące o potencjalnym ryzyku porażenia prądem i zabraniające nieupoważnionym osobom wstępu na jej teren. Dobrze też sprawdzi się informacja o objęciu obiektu systemem monitoringu.
  • Odporność na czynniki zewnętrzne. Konstrukcja ogrodzenia musi być odporna na niekorzystne czynniki atmosferyczne i chroniona przed korozją – w innym wypadku mogłaby ulec zniszczeniu lub stać się na nie podatniejsza. Istotny jest też głęboki fundament, który zapobiegnie podkopom zwierząt.

Jakie ogrodzenie wybrać dla farmy fotowoltaicznej?

Farmy fotowoltaiczne zabezpieczają ogrodzenia przemysłowe, zwłaszcza stworzone w takim wariancie oraz w różnych warunkach sprawdzone ogrodzenie panelowe – przęsła ze stalowego drutu, który tworzy rodzaj siatki, często też zamknięte w masywnych ramach. To cały system ogrodzeniowy, który uwzględnia również furtki i bramy wjazdowe przesuwne czy skrzydłowe (przemysłowe – odpowiednio szerokie i wyposażone w automatykę).

Panelowe ogrodzenie farmy fotowoltaicznej

Panele ogrodzeniowe dla farmy słonecznej to często już specjalnie przygotowana konstrukcja, która uwzględnia niezbędne zabezpieczenia (drut kolczasty czy zaporę) oraz elementy montażowe do instalacji oświetlenia, systemu monitoringu i kontroli dostępu. Takie ogrodzenie powstaje zazwyczaj na zamówienie – w Polargos tworzymy je na podstawie wytycznych projektowych i przepisów. Prosimy o kontakt, a nasi specjaliści udzielą szczegółowych informacji.

Zalety ogrodzenia panelowego

Ten rodzaj ogrodzenia ma kilka zalet. Przede wszystkim to płot prefabrykowany – przygotowany do montażu, a ten polega na połączeniu paneli ze słupkami. Słupki wystarczy tylko odpowiednio głęboko zabetonować w gruncie osadzić na solidnym fundamencie. Pozostałe czynności trwają błyskawicznie. Pojedynczy panel ma zwykle 2,5 m szerokości, a wysokość dostosowujemy do potrzeb.

Poza łatwym montażem ogromną zaletą paneli jest niska cena – to jeden z ekonomicznych wariantów ogrodzenia, co ma nabiera większego znaczenia przy tak dużym terenie, jak obszar farmy słonecznej. Jest również od razu przygotowane pod kątem montażu dodatkowych elementów.

Ogrodzenia panelowe w wariancie przemysłowym

Przemysłowy wariant ogrodzenia panelowego przeznaczony do zabezpieczania terenu farmy fotowoltaicznej zapewnia wysoki poziom ochrony – drut jest grubszy i sztywniejszy niż standardowo, używa się go też więcej. Cała konstrukcja jest skutecznie chroniona przed korozją, czyli wszystkie stalowe elementy są ocynkowane, a często też powleczone farbą proszkową. Obie te powłoki zapobiegają korodowaniu i wzmacniają odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami – w Polargos mieliśmy okazję wyposażyć niejedną elektrownię słoneczną w ogrodzenie i z przyjemnością podzielimy się doświadczeniem czy spostrzeżeniami.

FAQ:

Czy farmy fotowoltaiczne muszą być ogrodzone? 

Tak, ogrodzenie farmy fotowoltaicznej jest niezbędne i zwykle uwzględnia się je już na etapie projektowania inwestycji i uzyskiwania pozwoleń.

Ile kosztuje ogrodzenie farmy fotowoltaicznej?

Cena ogrodzenia farmy fotowoltaicznej ustalana jest indywidualnie. Zależy od wielu i różnych czynników, np. wymiarów i parametrów konstrukcji. Jedną z ekonomicznych propozycji jest panelowe ogrodzenie tworzone ze stalowych drutów.  

Jak powinno wyglądać ogrodzenie farmy fotowoltaicznej?

Farmy fotowoltaiczne powinny być ogrodzone odpowiednio wysoką konstrukcją z dodatkowymi zabezpieczeniami (np. drut kolczasty) i tablicami ostrzegawczymi. Płot musi być też stabilny, trwały i odporny na czynniki zewnętrzne.