Nasze

Projekty UE

TRANSFORMACJA FIRMY POLARGOS SP. Z O.O. W KIERUNKU "CYFROWEJ FABRYKI"

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji

Poddziałanie 2.4.1. Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab

Pilotaż Przemysł 4.0

Projekt polega na przeprowadzeniu w firmie POLARGOS transformacji cyfrowej polegającej na:

  • Optymalizacji wykorzystania systemu ERP.
  • Uruchomieniu nowoczesnych stanowisk projektowych.
  • Optymalizacji procesu zarządzania i obiegu dokumentacją technologiczną.

Efektem projektu będzie zwiększenie wydajności produkcji oraz zmniejszenie kosztów operacyjnych działalności

Okres realizacji projektu: 16.05.2022 – 15.05.2023

Wartość projektu ogółem: 693 660.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 460 700.00 zł

 

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie łączenia profili stalowych

Cel projektu

Planowana inwestycja dotyczy zakupu środków trwałych – nieruchomości, maszyn i urządzeń,
niezbędnych do wdrożenia wyników przeprowadzonych przez Wnioskodawcę prac badawczo- rozwojowych związanych z opracowaniem innowacyjnego systemu łączenia profili zamkniętych.

W ramach projektu zakupione zostaną:
• Materiały budowlane i usługi budowlane niezbędne do zbudowania hali (ok 3000m2)
• Linia lakierowania proszkowego z przygotowaniem chemicznym powłoki
• Centrum obróbcze
• Stanowiska montażowe
• Maszyna do pakowania

Planowane efekty

Przeprowadzona inwestycja pozwoli na wdrożenie innowacji procesowej związanej z wyeliminowaniem procesu spawania i udoskonaleniem procesu lakierowania oraz innowacji produktowej związanej z zaoferowaniem na rynku produktów o wyższej odporności antykorozyjnej, większej estetyce, z możliwością samodzielnego montażu.

Beneficjent: POLARGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie łączenia profili stalowych

Cel projektu
Planowana inwestycja dotyczy zakupu środków trwałych – nieruchomości, maszyn i urządzeń, niezbędnych do wdrożenia wyników przeprowadzonych przez Wnioskodawcę prac badawczo- rozwojowych związanych z opracowaniem innowacyjnego systemu łączenia profili zamkniętych. Przeprowadzona inwestycja pozwoli na wdrożenie innowacji procesowej związanej z wyeliminowaniem procesu spawania i udoskonaleniem procesu lakierowania oraz innowacji produktowej związanej z zaoferowaniem na rynku produktów o wyższej odporności antykorozyjnej, większej estetyce, z możliwością samodzielnego montażu.

Planowane efekty

Przeprowadzona inwestycja pozwoli na wdrożenie innowacji procesowej związanej z wyeliminowaniem procesu spawania i udoskonaleniem procesu lakierowania oraz innowacji produktowej związanej z zaoferowaniem na rynku produktów o wyższej odporności antykorozyjnej, większej estetyce, z możliwością samodzielnego montażu.

Beneficjent: POLARGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania innowacyjnej bramy przeciwhałasowej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Działanie 3.3 Innowacje w MŚP

Celem projektu jest wdrożenie wyników przeprowadzonych przez firmę prac badawczo-rozwojowych i wprowadzenie na rynek nowego produktu jakim będą bramy przeciwhałasowe

Efektem projektu będzie możliwość produkcji nowych wyrobów i zwiększenie
konkurencyjności firmy POLARGOS Sp. o.o. na rynkach krajowym i zagranicznym.

Okres realizacji projektu:  01.07.2020–31.12.2021

Wartość projektu: 6.440.157,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  2.357.730,00 zł

Opracowanie i wdrożenie do praktyki produkcji przemysłowej, innowacyjnej technologii spawania przęseł ogrodzeniowych

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 2 – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii spawania przęseł ogrodzeniowych.

Efektem projektu będzie innowacyjna technologia spawania przęseł ogrodzeniowych.

Okres realizacji projektu: 17.07.2018–18.03.2019

Wartość projektu: 492.000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 340.000,00 zł

Stworzenie systemu b2b łączącego polargos sp. z o.o. z partnerem biznesowym

Polargos Sp. z o.o. jest Beneficjentem Projektu Współfinansowanego przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013

DZIAŁANIE 8.2 WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Udoskonalenie systemów ogrodzeniowych i słupków do bram i furtek poprzez wyposażenie ich w innowacyjny łącznik wciskany oraz wykorzystanie w procesie technologicznym lasera i hydraulicznej piły
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa III. “Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”

Działanie 3.3 “Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Celem projektu jest wdrożenie na rynek dwóch innowacji produktowych

Efektem projektu będzie zwiększenie dynamiki rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawa ich przewag konkurencyjnych na rynkach krajowych i międzynarodowych

Okres realizacji projektu: 04.01.2017 – 30.09.2018

Wartość projektu: 5 413 536,42 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 180 668,72 PLN

Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania innowacyjnej bramy przeciwhałasowej w polargos sp. z o.o.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I “Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”

Działanie 1.2 “Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania innowacyjnej bramy przeciwhałasowej

Efektem projektu będzie realizacja, wdrożenie oraz komercyjne wykorzystanie produktu.

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 30.09.2018

Wartość projektu: 1 248 684,67 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 716 187,50 PLN

Masowa produkcja ogrodzeń, akcesoriów do montażu, automatycznych oraz inteligentnych bram, dedykowana sieciom DIY w Polsce i w Europie.

Produkcja wysokiej jakości ogrodzeń PREMIUM na indywidualne zamówienie Klienta. Oferuje niestandardowe rozwiązania techniczne bram dla budynków usytuowanych na trudnych, problemowych i nietypowych terenach.
Ogrodzenia Gatigo dedykowane są również dla inwestycji budowlanych oraz farm fotowoltaicznych.

Sklep internetowy, w którym można kupić wszystkie produkty marki Polargos oraz Gatigo

www.sklepzogrodzeniami.pl

Sklep
Online

Firmowy sklep internetowy oferujący standardowe wymiary ogrodzeń Polargos, a także na indywidualne zamówienie ogrodzenia marki Gatigo oraz system ogrodzeń w paczce Element.

Czy wiesz, że…

Polargos

Od 1994 roku oferujemy najwyższą jakość.
Dzięki innowacyjnemu podejściu działamy prężnie na wielu rynkach – w Polsce i Europie.

HISTORIA

Zdobyte przez nas

Nagrody
i wyróżnienia

2011
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

2011

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

CSR

Od lat włączamy się w szereg inicjatyw CSR – zarówno na poziomie krajowym jak i lokalnym. Angażujemy się w promocję sportu, kultury czy kwestii środowiskowych.

Nowoczesne technologie

Na twojej posesji

W naszych biurach projektowych stale pracujemy nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi, które podwyższą jakość i żywotność wytwarzanych przez nas ogrodzeń. Efekt naszych starań to coraz większe zaufanie klientów z Polski i zagranicy.

Precyzyjne

Cięcie
laserem