(+48) 25 683 05 55/56

Biuro Obsługi Klienta

Sklep online

Sklepzogrodzeniami.pl

Menu

Projekty UE

"Opracowanie i wdrożenie do praktyki produkcji przemysłowej, innowacyjnej technologii spawania przęseł ogrodzeniowych"

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 2 – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii spawania przęseł ogrodzeniowych.

Efektem projektu będzie innowacyjna technologia spawania przęseł ogrodzeniowych.

Okres realizacji projektu: 17.07.2018–18.03.2019
Wartość projektu: 492.000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 340.000,00 zł

Projekty UE

"Stworzenie systemu B2B łączącego Polargos Sp. z o.o. z partnerem biznesowym"

Polargos Sp. z o.o. jest Beneficjentem Projektu Współfinansowanego przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013

DZIAŁANIE 8.2 WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

fundusz_rozwoju

"Udoskonalenie systemów ogrodzeniowych i słupków do bram i furtek poprzez wyposażenie ich w innowacyjny łącznik wciskany oraz wykorzystanie w procesie technologicznym lasera i hydraulicznej piły"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa III. “Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”
Działanie 3.3 “Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Celem projektu jest wdrożenie na rynek dwóch innowacji produktowych
Efektem projektu będzie zwiększenie dynamiki rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawa ich przewag konkurencyjnych na rynkach krajowych i międzynarodowych

Okres realizacji projektu: 04.01.2017 – 30.09.2018
Wartość projektu: 5 413 536,42 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 180 668,72 PLN

rpo_flaga_mazowsze

"Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania innowacyjnej bramy przeciwhałasowej w Polargos Sp. z o.o."

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa I “Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”
Działanie 1.2 “Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania innowacyjnej bramy przeciwhałasowej
Efektem projektu będzie realizacja, wdrożenie oraz komercyjne wykorzystanie produktu.

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 30.09.2018
Wartość projektu: 1 248 684,67 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 716 187,50 PLN

rpo_flaga_mazowsze
Translate »