(+48) 25 683 05 55/56

Biuro Obsługi Klienta

Sklep online

Sklepzogrodzeniami.pl

Menu

Zamówienia publiczne

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację przedmiotu zamówienia w związku z realizacją projektu pt. „Udoskonalenie systemów ogrodzeniowych i słupków do bram i furtek poprzez wyposażenie ich w innowacyjny łącznik wciskany oraz wykorzystanie w procesie technologicznym lasera i hydraulicznej automatycznej piły” w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP. Typ projektów – Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na: Zakup hydraulicznej piły automatycznej wraz z montażem, pierwszym uruchomieniem, sprawdzeniem i przystosowaniem. 

Polargos Sp. z o. o. informuje, że w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia trwającego w dniach 02.02.2017 r. – 09.02.2017r., w dniu 15.02.2017 r. na podstawie sporządzonego protokołu z postępowania wyłoniono Wykonawcę zamówienia firmę: ADIGE S.p.A.

Dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.

Opublikowano: 15 lutego 2017 r.

Translate »