(+48) 25 683 05 55/56

Biuro Obsługi Klienta

Sklep online

Sklepzogrodzeniami.pl

Menu

Skontaktuj się z nami:

Siedziba firmy:

Polargos Sp. z o.o.
ul. Deptak 17
04-956 Warszawa
Telefon: (+48) 22 872 00 91-93
Fax: (+48) 22 612 68 60
E-mail: sekretariat@polargos.pl

Zakład produkcyjny:

Oziemkówka 57a
08-420 Miastków Kościelny
Telefon: (+48) 25 683 05 55
Fax: (+48) 25 683 78 38
E-mail: oziemkowka@polargos.pl

kontakt

Formularz kontaktowy:

SPRZEDAŻ HUTROWA:

(+48) 22 87 200 91-93
E-mail: oferty@polargos.pl

Biuro Obsługi Klienta:

(+48) 25 683 05 55 lub 56
E-mail: logbok@polargos.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

SPRZEDAŻ DETALICZNA:

Dział Marketingu:

(+48) 22 87 200 91-93 wew. 102
E-mail: marketing@polargos.pl

Polargos logo 25 lat

Dane rejestrowe:

Polargos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Deptak 17 wpisana pod numerem KRS 0000043915 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego: 893 000,00 zł.
NIP: 113-00-88-519
Regon: 010679550
KRS: 0000043915

Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Polargos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Deptak 17, 04-956 Warszawa. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawa prawną przetwarzania danych stanowi realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Do Twoich danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, doradcze. Podane w formularzu dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Wszelkie żądania, pytania lub wątpliwości co do przetwarzania Twoich danych osobowych możesz zgłaszać na adres siedziby Spółki: ul. Deptak 17, 04-956 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: rodo@polargos.pl.

Translate »