(+48) 25 683 05 55/56

Biuro Obsługi Klienta

Sklep online

Sklepzogrodzeniami.pl

Menu

Skontaktuj się z nami:

Siedziba firmy:

Polargos Sp. z o.o.
ul. Deptak 17
04-956 Warszawa
Telefon: (+48) 22 872 00 91-93
Fax: (+48) 22 612 68 60
E-mail: sekretariat@polargos.pl

Zakład produkcyjny:

Oziemkówka 57a
08-420 Miastków Kościelny
Telefon: (+48) 25 683 05 55
Fax: (+48) 25 683 78 38
E-mail: oziemkowka@polargos.pl

kontakt

Formularz kontaktowy:

SPRZEDAŻ HUTROWA:

(+48) 22 87 200 91-93
E-mail: oferty@polargos.pl

Biuro Obsługi Klienta:

(+48) 25 683 05 55 lub 56
E-mail: logbok@polargos.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

SPRZEDAŻ DETALICZNA:

Dział Marketingu:

(+48) 22 87 200 91-93 wew. 102
E-mail: marketing@polargos.pl

Polargos logo 25 lat

Dane rejestrowe:

Polargos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Deptak 17 wpisana pod numerem KRS 0000043915 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego: 893 000,00 zł.
NIP: 113-00-88-519
Regon: 010679550
KRS: 0000043915

Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Polargos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Deptak 17, 04-956 Warszawa. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawa prawną przetwarzania danych stanowi realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w szczególności hostingowe, księgowe, informatyczne, doradcze, płatnicze, prawne, kadrowe, wysyłkowe. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń przewidzianych w Kodeksie cywilnym lub przez okres niezbędny do wykonywania przeze Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa lub do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego  w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE.

W każdym wypadku Administrator zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.  Podane w formularzu dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Wszelkie żądania, pytania lub wątpliwości co do przetwarzania Twoich danych osobowych możesz zgłaszać na adres siedziby Spółki: ul. Deptak 17, 04-956 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rodo@polargos.pl

 

Translate »